Се враќаме назад за некој ден. Во меѓувреме, ве молиме одете овде.

We'll be back in a few days. Meanwhile, please go here.